| Thailand

เส้นทางสู่เทือกเขาเอเวอร์เรสต์: การเดินทางของช่างถ่ายภาพ

ฟอร์ดเชิญช่างภาพชื่อดังชาวจีน Mr. Shen Yunyao เข้าร่วมการเดินทางและทดสอบสมรรถนะรถฟอร์ด เอเวอร์เรสต์ ใหม่ ในเส้นทางที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก โดยผ่านทางทิเบต ไปยังจุดตั้งแคมป์ของเทือกเขาเอเวอร์เรสต์

ติดตามวิศวกรฟอร์ดไปชมการเดินทางนำรถฟอร์ด เอเวอร์เรสต์ ทดสอบสมรรถนะและความแข็งแกร่ง จากบริเวณซินเจียงของประเทศจีน มุ่งหน้าสู่จุดตั้งแคมป์ของเทือกเขา เอเวอร์เรสต์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีสภาพแวดล้อมสุดขั้ว ทั้งร้อนที่สุด หนาวที่สุด และสูงที่สุดในโลก