| Thailand

ไฟแยงตาขณะขับรถ: เทคโนโลยีปรับไฟสูงอัตโนมัติ


ผู้ขับขี่หลายๆ คนคงเคยประสบกับปัญหาไฟแยงตาจากไฟสูงของรถที่มุ่งหน้าเข้ามา เหตุการณ์นี้โดยมากเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือผู้ขับขี่คนอื่นอาจตอบสนองต่อรถของคุณช้าเกินไป จากผลสำรวจของฟอร์ดเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า 65% ของผู้ขับขี่ในเอเชีย แปซิฟิก เคยประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้สายตาพร่ามัวชั่วคราวจากไฟสูงของรถที่มุ่งหน้าเข้ามา ในขณะที่ 36% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจยอมรับว่าเคยลืมปิดไฟสูงในขณะที่มีรถคันอื่นอยู่ในการจราจร

ด้วยเทคโนโลยีปรับไฟสูงอัตโนมัติของฟอร์ด เมื่อเซนเซอร์ในรถตรวจพบว่ามีรถมุ่งหน้าเข้ามา มีการจราจรอยู่ด้านหน้า หรือมีไฟส่องสว่างถนนเพียงพอ ระบบจะทำการปรับลดไฟสูงลงโดยอัตโนมัติ และเมื่อแหล่งไฟส่องสว่างจากภายนอกได้ดับลงไป ระบบจะทำการเปิดไฟสูงขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถควบคุมไฟสูงได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อด้วยก้านควบคุมไฟสูงบริเวณพวงมาลัย หรือยกเลิกระบบทั้งหมดได้